Att Youtube har blivit ett sätt att tjäna pengar, och att det finns människor som kan leva helt på att skapa innehåll på sin kanal, är numera inte längre en nyhet. Det finns ett nytt yrke som heter Youtuber, och alla vet om de summor på miljontals kronor som finns i branschen. Därför är det kanske inte helt oväntat att det förutom enskilda aktörer också har bildats företag och bolag, vars affärsidé är att skapa underhållande innehåll på internet i allmänhet och på Youtube i synnerhet. Ett sådant företag är BuzzFeed.

BuzzFeed grundades år 2006, när Youtube fortfarande låg i sin linda, av Jonah Peretti och Jonh S. Johnson III. Bolagets verksamhet fokuserade ursprungligen på att spåra det internetinnehåll som blev viralt. Peretti hade redan innan han grundade bolaget experimenterat med spridbar media när han innehade posten som chef för forskning och utveckling på Eyebeam, en icke vinstdriven organisation som ägdes av Johnson. Idag har BuzzFeed växt till ett globalt medie- och teknikbolag, som täcker så spridda ämnen som politik, gör-det-själv och gulliga djur. Enligt företaget själva är de ett ”social news and entertainment company” som fokuserar på digitala medier och digital teknik för att förse sina användare med ”the most shareable breaking news, original reporting, entertainment and video”.Jonah-peretti

BuzzFeed har flera gånger varit inblandade i kontroverser, då olika användare har påstått att de har kopierat innehåll från sina konkurrenter, både i traditionella medier och digitala medier. Ett exempel på det är då en känd bloggare påpekade att en av BuzzFeeds mest populära skribenter, Matt Stopera, vid flera tillfällen hade kopierat stora stycken text till sina artiklar, utan att ange några källor eller på något sätt erkänna den ursprungliga skribenten. Som en följd av denna och en rad liknande situationer har BuzzFeed varit föremål för ett antal stämningar för att ha brutit mot copyrightlagarna.

Om du själv funderar på att ge dig in i internetunderhållningsbranschen som Youtuber, kommer du att behöva en hel del kamerautrustning, ljussättningsutrustning och annan utrustning som används vid inspelningar. Om du lyckas som Youtuber kan det också ligga i ditt intresse att flytta till London eller Los Angeles, där många i Youtube-gemenskapen samlas. Om du då vill ha hjälp med att packa och flytta all din tunga inspelningsutrustning, kan du kontakta en professionell flyttfirma på Flyttfirma.nu.

Taggar