Ordet meme myntades 1967 av Richard Dawkins då han i sin bok The Selfish Gene ville förklara hur information sprids i en kultur. En meme är då en idé, en stil eller ett beteende som sprids från person till person. Det som oftast avses när ordet meme används idag är en underkategori till Richard Dawkins meme, nämligen internetmemen.

På internet kan en meme vara en bild, en video, en hashtag, en webbsida, ett ord eller en mening som sprids snabbt och ibland blir populär över hela världen inom några få dagar. Spridningen sker via sociala nätverk som Facebook eller Twitter, via bloggar eller mejl, via forum, sökmotorer, videosajter som Youtube eller, när memen blir tillräckligt stor, via nyheterna. Ett exempel på det senare är de skämtbilder som cirkulerade på internet efter Sverigedemokraternas järnrörsskandal, och som rapporterades i Svenska Dagbladet. Du kan se bilderna och rapporteringen på svd.se.

Memer skapas ofta i internetkulturer eller subkulturer som 4chan eller Reddit. De skapas utifrån en aktuell händelse, en popkulturreferens eller en situation eller känsla som de flesta känner igen sig i och kan relatera till, vilket kan förklara att de sprids så vitt och så snabbt. Detta har gjort forskare intresserade, och flera studier har genomförts på hur memer sprids och hur länge de kommer att överleva, det vill säga fortsätta vara populära. En studie visade att memer tävlar med varandra för överlevnad, och att de fortsatte vara populära längre om olika memer samverkade. Memer kan behålla sitt ursprungliga format, men det är vanligt att de utvecklas eller förändras på något sätt genom parodiering, imitationer och sammanslagningar med andra memer. Läs mer om forskning kring memer på wikipedia.

Även näringslivet har fått upp ögonen för memer som en marknadsföringsmöjlighet. De är ett billigt sätt att marknadsföra en produkt eller en tjänst på stor skala, och det skapar dessutom en bild av att företaget som ligger bakom produkten är trendkänsliga och moderna.

Richard Dawkins tanke om memer var att de skulle föra vidare små inblickar av vår kultur för kommande generationer. Vissa menar att internetmemer för vidare banaliteter på bekostnad av stora idéer och tankar. Tycka vad man vill om det, så är internetmemerna här för att stanna, och spridas.

För att se fler exempel på memer, gå till memegenerator.

Meme 1

Taggar